Vinnaren av Megafonen 2024!

Mårten Westlund

Under hans tid på Liseberg har Mårten Westlund fått tackla ”Marabou-bojkott”, Gröna Lund-kris, ”brötiga Göteborgare” och nu inte minst – branden på Oceana där hela Sverige och andra delar av världen har engagerat sig och ställt frågor. Med stort hjärta och på ett enkelt och begripligt sätt har Mårten med säker hand lotsat medier och göteborgare genom ett kaosartat händelseförlopp utan avkall på integritet och korrekt fakta. Mårten har blivit ett ansikte utåt för Liseberg som på ett pedagogiskt, mänskligt och förtroendeingivande sätt når fram i sin kommunikation.

Mårten Westlund, PR & Kommunikationschef, Liseberg

Prisutdelning i samband med Publikom

I samband med Publikom delas priset – ”Megafonen” – ut till årets offentliga kommunikatör.

MEGAFONEN tilldelas den kommunikatör eller representant för en offentlig organisation som särskilt bidragit till goda resultat kring verksamhetens kommunikationsuppdrag. Särskild hänsyn tas till nyskapande kommunikation som givit goda resultat och/eller gott ledarskap inom ramen för uppdraget.

Som offentlig kommunikatör räknas den med uppdrag inom stat, kommun, landsting, region eller offentligt ägda bolag och verk.

Priset är instiftat av tidningen Offentliga Affärer och har blivit väl känt som ett ärofyllt pris bland landets kommunikatörer. 

Årets nominerade

Vi är oerhört glada över att kunna presentera årets nominerade till Megafonen.
Årets inskickade nomineringar har varit fler än någonsin och efter ett gediget juryarbete kan vi nu presentera de 13 nominerade till Megafonen 2024!

Genom sitt nytänkande och många nya, smarta idéer har Annette Birenbaum bidragit till att patientnämnden blivit alltmer känd i regionen, både hos allmänheten, politiker och vårdgivare. Hon har exempelvis initierat Nationella patientdagen – patienter och vård i samverkan som sedan 2018 genomförs årligen i regionen. Dessutom tog hon initiativ till Tillsammanspriset som delas ut i samband med patientdagen till någon eller några som gör skillnad och skapar riktig nytta för patienter/närstående och vård genom samverkan och samarbete.

Rasmus Sandsten har träget och målmedvetet arbetat för att lyfta fram hela bilden då rubrikerna lyser svart. Vid varje negativ händelse har han passat på att lyfta vad som faktiskt görs däremellan. Det förebyggande arbete som utförs i Haninge kommun för barn, unga och deras föräldrar. Genom att stötta och coacha våra talespersoner från olika förvaltningar, som verkligen arbetar i verksamheten, har dessa med sitt driv och sina kunskaper om vad som faktiskt görs lyckats bryta igenom mediebruset.

Emilia Wittfooth har bidragit till Akademiska sjukhusets utveckling genom att utveckla organisationens kommunikation med utgångspunkt i aktuell forskning inom kommunikationsområdet. Hon har även bidragit till sjukhusets måluppfyllelse genom att ta fram tydliga mål och en metodik som levandegör målen. Den nya modellen för målstyrning använder internkommunikation som ett strategiskt ledningsverktyg för att förmedla sjukhusets färdriktning och skapa engagemang kring vägen framåt.

Henrik Kelfve har på ett oerhört innovativt sätt bidragit till nyskapande kommunikation som samtidigt stärkt demokratiutvecklingen i hela Nackasamhället genom kommunikationsprojektet Framtidsdialogen. Henrik har kombinerat gott ledarskap, erfarenhet och kunskap med ny teknik och en kraftfull AI med målet att involvera hela Nackasamhället i Framtidsdialogen. Genom projektet har Henrik skapat tätare och öppnare kontakt mellan beslutsfattare och invånare samt möjliggjort ytterligare förutsättningar att hantera Nackas och omvärldens snabba utveckling.

Tillsammans med sin avdelning har Linda gett Folkteatern en välkänd identitet och igenkänd röst som ständigt är i dialog med publiken. En genomtänkt kommunikation utifrån parollen ”kom som du är!” följer besökaren från det att intresse väcks för Folkteaterns produktioner och hela vägen in till salongen. Under Lindas ledning har Folkteaterns kommunikationsavdelning skapat en stark och tydlig kommunikations-strategi som genomsyrar hela organisationen. De har med kreativa och innovativa lösningar nått ut till och engagerat publiken i teaterns verksamhet. Linda har tillsammans med sina kollegor visat på nyskapande sätt att arbeta med marknadsföring i en kulturverksamhet och skapat många goda exempel för branschen!

Under hans tid på Liseberg har Mårten Westlund fått tackla ”Marabou-bojkott”, Gröna Lund-kris, ”brötiga Göteborgare” och nu inte minst – branden på Oceana där hela Sverige och andra delar av världen har engagerat sig och ställt frågor. Med stort hjärta och på ett enkelt och begripligt sätt har Mårten med säker hand lotsat medier och göteborgare genom ett kaosartat händelseförlopp utan avkall på integritet och korrekt fakta. Mårten har blivit ett ansikte utåt för Liseberg som på ett pedagogiskt, mänskligt och förtroendeingivande sätt når fram i sin kommunikation.

Om inte samhällsinformationen når ut till Halmstadborna så får Halmstadborna nå ut till samhälls-informationen. Det var tanken när kommunikatör Jennifer Ehlde och hennes team under två helger i september och oktober 2023 fick över 1300 personer att åka med Framtidståget, där de deltagarna fick information om flera stora kommande samhällsbyggnadsprojekt. Tack vare Jennifers driv och ordningssinne öppnade Halmstads kommun en ny kanal för kreativ, nytänkande, demokratisk samhällsutvecklings-kommunikation, som med all sannolikhet kommer att återanvändas och bli en tradition. Många bidrog till att Framtidståget blev en succé. Men ledstjärnan och trafikplanerare nummer 1 var Jennifer Ehlde, som med osviklig energi bokstavligen höll projektet på rälsen med en i sammanhanget blygsam budget.

Med små resurser, humor och glimten i ögat har Peter Svensson skapat rekryteringsannonser som väcker uppmärksamhet och lockar rätt kandidater. Hans arbete visar att man inte behöver stora budgetar för att lyckas med rekrytering. Med små resurser har Peter skapat annonser som väcker uppmärksamhet och lockar rätt kandidater. Kampanjen för Arbetsterapeuter har fått spridning i såväl lokal- bransch- och riksmedia. Hans arbete visar att man inte behöver stora budgetar för att lyckas med rekrytering. Peters framgång visar att rekrytering kan vara både roligt och effektivt.

Tack vare Stina Lorentz Pantzars kommunikation och stora engagemang har projektet ”500-årsresan genom dåtid, nutid och framtid” blivit det paraply det var avsett att vara, i ett projekt som lätt hade kunnat uppfattas som spretigt. Med teman som makt, demokrati, mänskliga rättigheter och folkhälsa skulle resan spegla vårt samhälle och skapa samtal om roliga men också svåra frågor. Genom 500-årsresan har Stina skapat en känsla av gemenskap, samhörighet och stolthet både i och över Strängnäs kommun.

Stina är en idéspruta med energi! Just nu jobbar hon med ett projekt för att öka dialogen med medborgare genom uppsökande aktiviteter – där man tänker använda en husvagn med texten ”Snacka Örebro”. Hon har arbetat fram stödmaterial för kommunikation med ungdomar, skapat MSF Morgonsoffa där Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen pratar med medarbetare och berättar om vad som är på gång och där man även fångar upp idéer till förvaltningens gemensamma utvecklingsarbete. Hon är kommunikationsstrategen som får saker att hända!

Oavsett situation är Bengt Olsson alltid tillgänglig, insatt och står stadigt som en klippa när mediestormen raser. Från högt till lågt, print till webb, radio till tv, sociala medier till att däremellan – Bengt bemästrar varje kanal med oöverträffad elegans. Bengt är en sann mediemästare som inspirerar och imponerar på alla.

Med en outtröttlig vilja och engagemang har Susanne Stamreus (i sin roll som kommunikationschef och i rollen som kontorschef för leva och verka kontoret), bidragit till att Nykvarns kommun är på allas läppar. Hon har med ett positivt leende marknadsfört kommunen och paketerat informationsmaterial till företagare, medborgare och medarbetare. Hon arbetar flitigt med att förena kultur och fritidsfrågorna med näringslivet kopplat till kommunikation och ett fantastiskt servicecenter.

Med enastående engagemang och skicklighet i sitt arbete har Ulf Pettersson bidragit till betydande framsteg inom kommunikationsuppdraget för Lidingö Stad. Ulf har visat prov på nyskapande kommunikation genom att effektivt använda olika mediekanaler för att nå ut till allmänheten. Hans förmåga att skapa engagerande och informativa innehåll har lett till ökad medvetenhet och förståelse för stadens initiativ och program. Han har visat starkt ledarskap genom att ständigt sträva efter förbättring och uppmuntra sitt team att göra detsamma.