Om mötesplatsen

Publikom är mötesplatsen för innovativa ledare, kommunikatörer och värdeskapande informatörer inom offentlig sektor.


Under två heldagar kommer du att inspireras av nyheter och de främsta exemplen på hur andra offentliga organisationer framgångsrikt arbetar med kommunikation som verktyg för att stärka sitt varumärke och öka dialogen med medborgarna.

Allt för dig som arbetar med kommunikation

Mötesplatsen syftar till att ge dig som offentlig kommunikatör allt du behöver för att utföra ditt arbete på allra bästa sätt. Här får du ta del av nyheter, verktyg och tips som förenklar din vardag. Här möter du även branschkollegor och ges möjligheten att knyta kontakter som kan vara värdefulla för framtiden.

 

Allt du behöver för att kommunicera med högsta klass helt enkelt!

SVG Icon

De främsta föreläsarna

På scen står några av landets främsta experter när det kommer till kommunikationsfrågor.

SVG Icon

En arena för samtal

Med deltagare från hela landet skapas möjlighet till diskussion med olika erfarenheter, utmaningar och mål.