Varför ställa ut?

Ställ ut på kommunikatörernas
viktigaste mötesplats

Publikom är mötesplatsen för innovativa ledare, kommunikatörer och värdeskapande informatörer inom offentlig sektor.  

 

Kommunikationsbranschen växer snabbt och letar ständigt efter bättre och effektivare lösningar. Fler och fler får upp ögonen för hur viktigt kommunikatörernas jobb verkligen är. Publikom är en unik möjlighet att få träffa kommunikatörer och marknadsförare direkt. 

Genom att finnas på plats i utställningen under Publikom kan du utöka ditt nätverk med viktiga personer och visa upp dina produkter/tjänster direkt för beslutsfattarna. 

 

Var med, ställ ut och visa vad du har att erbjuda innovativa, kunskapssökande kommunikatörer i det offentliga Sverige! 

Här träffar du deltagare från

Med befattningar som

 • Kommuner
 • Regioner
 • Myndigheter
 • Kommunala bolag
 • Regionala bolag
 • Statliga bolag
 • Kommersiella bolag
 • Universitetet 
 • Kommunikationschef
 • Kommunikatör
 • Informationschef
 • Informatör
 • Presschef, – Sekreterare
 • Informationsstrateg 
 • Kommunikationsstrateg
 • Mediekommunikatör​
 • Mediarådgivare
 • Kommunikationskonsult
 • Enhetschef kommunikation
 • Marknadschef ​
 • PR- konsult
 • Omvärldsbevakare 
 • Opinionsbildare​
 • E-utvecklare​
 • Webbredaktör​
 • Webbkommunikatör
 • Digital designer​
 • Projektledare​
 • Produktionsledare
 • Copywriter
 • Art director​
 • Social media specialist

Det senaste inom kommunikation

Seminarieprogrammet håller hög kvalité och är aktuellt, inspirerande och utbildande! Besökarna har avsatt tid och pengar för att ta sig till dagarna, vilket säkerställer engagerade och nyfikna deltagare som har stort inflytande över investeringar som skapar trygghet och säkerhet i samhället.

Arena för goda offentliga affärer

Som utställare är ni i centrum för det offentliga Sverige och deltar vid mötesplatsen för att stärka varumärket och skapa nya affärsmöjligheter. Ert deltagande erbjuder många möjligheter till kontakt utöver själva utställningen, så som gemensamma luncher, fika, mingel och bankett där ni kan påverka och visa på fördelarna med ert budskap på ett oslagbart sätt. Ett väl genomfört deltagande ger positiva effekter inte bara under utan även långt efter genomförandet.

Träffa dem som tar besluten

De som fattar beslut om hur och var de offentliga medlen ska användas finns på plats! Du träffar bland annat kommunikationschefer, kommunikatörer, informatörer, marknadschefer och ledningsgrupper från kommuner, myndigheter och regioner, kommunala bolag samt personer som har inflytande över investeringar som görs i resp. verksamhet.

Vilka ställer ut?

 • Reklam-, kommunikationsbyråer
 • Mediebolag 
 • Produktionsbyråer 
 • Event- och produktionsbyråer 
 • Företag som verkar inom marknadskommunikationstjänster 
 • Medie- och budskapsträning 
 • PR och marknadsföring 
 • Medierelationer 
 • Mediebevakning 
 • Strategisk och digital teknik 
 • Strategisk design 
 • Utbildning 
 • Publiceringsverktyg 
 • Hårdvara, big data och AI 
 • Digitala plattformar
 • Tekniska och juridiska tjänster 
 • Organisationer och nätverk
 • PR- och kommunikationsbyråer
 • Nätverk och branschorganisationer 

Därför ska du vara med

1. Få kontakt och ha en dialog med beslutsfattande målgrupper
2. Spara tid och resurser
3. Gör affärer, nätverka och knyt kontakter.
4. Profilera ditt varumärke för en relevant målgrupp.
5. Var en del av utvecklingen för att skapa ännu bättre offentlig kommunikation.

Varmt välkommen att lämna en intresseanmälan, så hör vi av oss och berättar mer om vilka möjligheter vi kan erbjuda just dig och din organisation.