Välkommen till kommunikatörernas
viktigaste mötesplats

För att säkerställa goda affärer krävs dialog och samarbete mellan privat och offentlig sektor. Dialogen mellan leverantör och beställare finns redan idag, men behöver förbättras.

 

Genom att finnas på plats i utställningen under Publikom får du möjligheten att föra dialog med Sveriges offentliga kommunikatörer. Du kan påverka och skapa bättre förutsättningar.

Det senaste inom kommunikation

Seminarieprogrammet håller hög kvalité och är aktuellt, inspirerande och utbildande! Besökarna har avsatt tid och pengar för att ta sig till dagarna, vilket säkerställer engagerade och nyfikna deltagare som har stort inflytande över investeringar som skapar trygghet och säkerhet i samhället.

Arena för goda offentliga affärer

Som utställare är ni i centrum för det offentliga Sverige och deltar vid mötesplatsen för att stärka varumärket och skapa nya affärsmöjligheter. Ert deltagande erbjuder många möjligheter till kontakt utöver själva utställningen, så som gemensamma luncher, fika, mingel och bankett där ni kan påverka och visa på fördelarna med ert budskap på ett oslagbart sätt. Ett väl genomfört deltagande ger positiva effekter inte bara under utan även långt efter genomförandet.

Träffa dem som tar besluten

De som fattar beslut om hur och var de offentliga medlen ska användas finns på plats! Du träffar bland annat kommunikationschefer, kommunikatörer, informatörer, marknadschefer och ledningsgrupper från kommuner, myndigheter och regioner, kommunala bolag samt personer som har inflytande över investeringar som görs i resp. verksamhet.

Vilka brukar ställa ut?

Kategorier av utställande företag på Publikom är bl a reklam-, kommunikationsbyråer, mediebolag, produktionsbyråer, företag som verkar inom marknadskommunikationstjänster, medie- och budskapsträning, PR och marknadsföring, medierelationer och mediebevakning, strategisk och digital teknik, strategisk design, publiceringsverktyg, hårdvara, digitala plattformar, tekniska, juridiska tjänster samt organisationer och nätverk, m fl.

Vill du veta mer?

Då är du varmt välkommen att lämna en intresseanmälan, så hör vi av oss så snart vi kan!

E-post

marknad@hexanova.se

Telefon

031 - 719 05 00